راهنمای سیستم
پنجره واحد سرمایه‌گذاری
نمایندگان تام الاختیار دستگاه اجرایی
نام دستگاهنام کارشناستلفنموبایل
سازمان صنعت، معدن و تجارت آقای یوسفی  ۰۹۱۲۷۴۳۰۰۱۴
سازمان صنعت، معدن و تجارت آقای کلانتری  ۰۹۱۲۱۴۱۴۵۴۰
ثبت شرکت آقای تاران  ۰۹۱۲۲۴۲۶۲۰۹
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خانم طریقی ۳۳۴۶۳۷۷۰ 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خانم موسوی ۳۳۴۶۷۹۷۰ 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آقای کلانتری  ۰۹۱۲۲۴۲۵۳۱۱
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آقای محمدی  ۰۹۳۹۳۹۳۱۳۹۲
اداره کل محیط زیست خانم عسگری ۳۳۵۴۱۰۰۱ 
سازمان جهاد کشاورزی آقای باقری  ۰۹۱۲۵۴۱۲۰۷۲
شرکت توزیع نیروی برق آقای سعیدی ۳۳۴۴۰۰۱۱-۱۳ 
شرکت آب منطقه‌ای آقای نصیری ۳۳۱۳۶۲۰۵ 
شرکت گاز آقای عباسی ۳۳۱۴۶۲۷۴
شرکت آب و فاضلاب آقای حسنلو فرد  ۰۹۱۲۲۴۱۲۱۱۲
اداره کل مناطبع طبیعی و آبخیزداری آقای آقا جانلو  ۰۹۱۲۴۴۱۳۹۴۴
اداره کل امور مالیاتی آقای موسوی  ۰۹۱۲۲۴۲۶۵۹۸
اداره کل گمرک آقای میرکلائی  ۰۹۱۱۳۹۵۲۰۴۱
َشرکت برق منطقه ای آقای قاسمی ۳۳۱۴۵۱۸۶ 
شهرداری جباری  ۰۹۱۲۵۴۱۵۴۶۵
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نماینده ۳۳۱۰۶۱۱۰ 
شرکت مخابرات آقای صحافی  ۰۹۱۲۱۴۱۵۴۱۱
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آقای توکلی  ۰۹۱۲۲۴۱۳۳۹۷
اداره کل راه و شهرسازی خانم فرجیون ۳۳۷۷۴۸۱۱ 
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای بابایی ۳۳۴۷۰۰۹۰ 
اداره کل راه و شهرسازی خانم بیات ۳۳۷۷۴۸۱۳ 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آقای گنجی ۳۳۷۴۵۱۹۱-۱ 
شرکت شهرک های صنعتی آقای جمالی  ۰۹۱۲۵۴۱۱۱۲۱
مدیریت امور اراضی آقای موسوی ۳۳۱۳۷۳۹۲ 
شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران آقای کریمی  ۰۹۱۲۸۴۲۶۸۱۵